16142331_1412894502075911_1296976888392465199_n

Петроварадински Шанац, а данашњи Нови Сад, 1719. године стиче право на два годишња вашара и полако почиње да одмењује у трговини на далеко чувени Футог. Највећи и напознатији сајам у околини,  , био је тзв. “Футошки вашар”. Футог је много старије насеље од Новог Сада. Када је Футог био привредни и војни центар, Нови Сад још није ни постојао. Средином XВИИ века Футог је већ паланка са 80 кућа, покривених ћерамидом. Имао је једну џамију и три муслиманске богомоље. Војна посада бројала је око 80 војника. Године 1689. је већ велико насеље и веома значајно привредно место. Имао је 163 куће, али је значајно трговачко и занатско место, а међу становницима 50 их се бавило трговином, а 22 занатом. Становништво се није умножавало у тој мери природним прираштајем него насељавањем нових, што нам говори да је Футог делом насељен.

Slika-23-Detalj-sa-Vašara
Футошки вашари у којима су Новосађани, трговци и занатлије, у великом броју учествовали, одржавани су сваке године 25. марта, о Духовима и 29. јуна (по старом календару). Интересантно је напоменути да је још 1720. године Футог био већи од Петроварадинског Шанца (Новог Сада) и имао је 140 домова, а Нови Сад 131 дом. Те године је Нови Сад заузимао по величини тек седмо место у Бачкој иза Сомбора са 324 дома, Суботице 264, Титела 223, Старе Паланке 167, Футога 140, па и Ковиља са 139 домова. У оно време због оскудних саобраћајних средстава сељаци из читавог залеђа Новог Сада били су принуђени да своје производе пласирају на новосадској пијаци. Ту су се уједно могли снабдевати разном другом неопходном робом, коју су донели странци из разних крајева. Што је било више вашара то је и трговина била живља. Отуда је логично да је Нови Сад веома брзо економски напредовао. Године 1719. Карло ВИ је својом краљевском наредбом од 16. јуна одобрио да становници Петроварадинског Шанца могу сваке суботе, недељни пазар (пијацу) држати, а истом својом наредбом допустио је земаљске вашаре о Благовестима и о светом Вартоломеји, а Марија Терезија је 22. фебруара 1743. године одобрила и трећи вашар. За трговачки свет сајмови су одавно од великог значаја. Послови су некада уговарани “од сајма до сајма” (од футошког до сегединског, од новосадског до футошког). На сајмовима се, као и данас, продавала роба и закључивали се послови, а Сајмови су били уређени као чаршија. Поједине врсте робе продаване су под ушореним шатрама и обично је цео “шор” припадао једној врсти произвођача (ћурчије, обућари, абаџије…). Цеховним прописима и уредбама били су регулисани односи о реду на вашарима и сајмовима. Сваки еснаф и сваки излагач имао је своје место и свој “штанд”.

За vojvodjanske.rs пише Зоран Кнежев

Наставак приче прочитајте у књизи „Нови Сад прошлост у причама“… коју можете поручити путем меила: zoranknezev@gmail.com…или на број телефона 064/1258337

“Футошки вашар”, некада највећи и напознатији сајам

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *