Након што је у новембру донета одлука о изградњи новог   прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, одборници новосадске Скупштине усвојили су недавно Програм инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечју заштиту, којим је из буyета предвиђено 7,5 милиона динара за пројектно-техничку документацију.

prihvatiliste_za_beskucnike_futog_700
То, између осталог, подразумева и графичку и нумеричку анализу просторних могућности локације, израду геодетског снимка и геомеханичког елабората идејног решења, на основу ког ће бити поднет захтев за издавање локацијских услова, као и архитектонско-грађевинског пројекта за издавање дозволе за градњу.

Подсећања ради, предлог о изградњи новог објекта нашао се пред градским парламентарцима након обраћања Геронтолошког центра „Нови Сад“ Управи за социјалну заштиту, с молбом да се обезбеди новац за проширење смештајних капацитета, јер садашње прихватилиште нема довољно простора. О томе је Градску управу обавестио и Центар за социјални рад, а директорица Геронтолошког центра Славица Шкрбић у допису је истакла да су корисници Прихватилишта изузетно нарушеног здравља, углавном са улице и захтевају строгу изолацију од корисника Дома у Футогу, што тренутно није могуће.

Нова зграда прихватилишта ће, како је објашњено, моћи да прими око 120 корисника. Тај планирани објекат, укупне површине 6.200 квадрата, имаће приземље и два спрата и простираће се на две парцеле, које ће бити обједињене у један посед. Пошто је део земљишта у власништву Града Новог Сада, а део Републике Србије, пре реализације пројекта требало би покренути поступак за пренос права јавне својине с Републике на Град, а  потом и препарцелисати ту површину.

Прихватилиште тренутно може да прими 60 корисника, док на смештај у том објекту чека 40 особа, само с територије Новог Сада. Број старијих грађана у структури становништва све је већи, а не би требало заборавити ни њихову често тешку материјалну ситуацију и одсуство подршке породице, али и нарушеног здравственог стања одраслих и старих особа којима је хитно потребан смештај. Иначе, корисницима је на том месту обезбеђено привремено збрињавање, здравствена заштита, културно-забавне и друге потребе, док им не буде омогућен повратак у место пребивалишта или, пак, утврђен одговарајући облик социјалне заштите.

У Прихватилиште најчешће долазе стара лица у кризним ситуацијама, бескућници, просјаци, скитнице, ментално недовољно развијене особе, лица без породичног старања, неспособна за рад, те психијатријски болесници, материјално и стамбено угрожени, при чему је већина нарушеног здравља. Када је реч о градњи новог објекта, послове инвеститора ће, у име Града, водити Управа за социјалну и дечју заштиту, а Управа за грађевинско земљиште и инвестиције ће бити задужена за комунално и инфраструктурно опремање поседа.

Извор:dnevnik.rs

Биће изграђено ново прихватилиште за одрасле у Футогу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *