Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, почела је са радовима на изградњи семафора и уређењу саобраћајних површина на раскрсници улица Раде Kондића и Руменачке у Футогу.

97697_postavice-se-semafor-za-bezbedniji-saobracaj-foto-ugzins_f

С обзиром на то да је реч о државном путу са изразитим интензитетом саобраћаја, повећање безбедности и приступачности пешака и бициклиста, као и омогућавање лакшег прикључења возила из споредних улица, било је опредељујуће да се ова раскрсница семафоризује и све саобраћајне површине у њеном обухвату прилагоде новом решењу.

На овој локацији, како наводе у Градској управи, биће изведени и грађевински радови који подразумевају реконструкцију дела пешачких стаза са обе стране коловоза, као и изградњу нових у складу са пројектним условима.

Планирана је и реконструкција постојећег и изградња недостајућег платоа на аутобуском стајалишту, као и изградња приступних стаза које повезују стајалишта са стазама у раскрсници. Такође, површине у зони прелаза биће реконструисане и нивелационо усклађене са потребама кретања хендикепираних и слабовидих особа, увођењем тактилних плоча и применом рампи које омогућавају њихово несметано кретање.

Вредност радова на изградњи семафора је безмало 11 милиона динара, а рок за завршетак је 60 календарских дана, тако да ће од средине лета становници Футога имати безбеднији прелазак преко ове, врло фреквентне раскрснице.

У насељу Футог планирано је и семафоризовање раскрснице улица Царице Милице, Дунавске и Омладинске, а ове године предвиђена је израда пројектне документације за ову инвестицију.

Извор: novosti.rs

Семафор на раскрсници улица Раде Кондића и Руменачке

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *